ASIAN FOOD, COCKTAILS AND MENSTRUAL CRAMPS

Last week me and Tilda had three of our old flatmates Mathilda, Märta and Nadine visiting us. I hadn't seen them since they left London in December so I was absolutely thrilled to have them here. 

Förra veckan hade jag och Tilda tre av våra föredetta flatmates, Mathilda, Märta och Nadine, på besök. Jag hade inte träffat dem sedan december då de flyttade hem från London, så det var så himla härligt att ha dem här igen. 
 
 
On Sunday Mathilda, Tilda and Märta picked me up from work and we went to On the Bap for some Korean food. It was a bit different, but really good. Absolutely knackered after a long day of work/travel we tried to cover the main life events that had occured over the six months we spent apart. 

På söndagkväll hämtade Mathilda, Tilda och Märta upp mig från jobbet och vi gick till On the Bap för lite Koreansk streetfood. Annorlunda, men väldigt gott. Det bästa var att vi fick in en egen öl-tapp att hälla öl ifrån. Vi försökte prata ikapp de senaste sex månaderna, men det blev en tidig kväll då vi alla var dödströtta efter jobb/resa. 


On Monday I was in the worst mood possible after a long day at work combined with the worst PMS possible. I met the girls (including Nadine this time) for some Japaneese food at Ippudo. And wow, that place was absolutely amazing. I loved the food, the service was beyond good and the prices fairly affordable (although I have not eaten for a week now having spent all my money on dinners with the girls). Seriously though, there's nothing like your best girls to bring you out of your PMS-depression. 

På måndagskvällen var jag på sämsta möjliga humör efter en lång dag av jobb, mensvärk och den värsta PMS-depressionen någonsin. Som tur var hämtade tjejerna (inklusive Nadine den här gången) upp mig för lite japansk mat på Ippudo. Wow, det var helt fantastiskt! Maten var grym, servicen perfekt och priserna överkomliga (bortsett från att jag nu levt på toast i en vecka eftersom jag är utfattig). 

 
On Tuesday I was finally off and the plan was for me, Märta and Nadine to go to The Breakfast Club while Mathilda was at the hairdressers. Of course you should never ever go to the Soho one when you're really hungry because we only had to throw one look at the queue to know that we would never survive the wait. We ended up at Bills but the waitress didn't let us order breakfast because it was after 12 o' clock (it was 11.58). Devastated we ended up having chocolate brownie milkshakes for brunch. 
 
På tisdagen var jag äntligen ledig och planen var att jag ,Märta och Nadine skulle till The Breakfast Club i Soho för brunch. Det krävdes bara en snabb blick på kön för att vi skulle inse att "nej det kommer aldrig hända" och vi hamnade istället på Bills. Klockan var 11.58 och vi blev vägrade frukost då menyn gällde till 12. Sura och irriterade slutade det med att vi beställde en varsin chokladmilkshake till frukost istället. 

 
The plan was to go to Kensington for Satchi Gallery, but when we got there (in the cold rain), it was of course closed. Instead we ended up back in east, at Las Iguanas, because they have the best Happy Hour. This is the babe Mathilda. 

Planen för dagen var egentligen att åka till Saatchi-gallery i Kensington, men när vi kom dit var det stängt och vi letade oss tillbaka till öst och hamnade på Las Iguanas för bästa Happy Hourn. 

We ordered two pitchers of Mango Collins for a total of £7.50 (crazy cheap!!!!!)

Vi beställde två kannor Mango Collins för totalt £7.50. Galet billigt!

 
... Some nachos felt in place. 

Och lite nachos kändes på sin plats. 

 
Martha-angel.


Nadine.Mixing alcohol with painkillers and heat pads I was trying to conquer menstrual cramps from hell. 

Jag blandade alkoholl, värktabletter och värmedynor för att bemästra mensvärken från helvetet. 


My babe. I will always miss this badass girl. We used to work in the same mall and would always stare at eachother through the windows and rate the cuteness of the guys we worked with. Now she's been off to Australia for three months and god knows where she'll end up next. Hopefully back here in London. 

Min babe Nadine. Jag kommer alltid sakna den här tjejen. Vi jobbade i samma galleria och brukade ägna dagarna åt att stå och stirra på varandra genom skyltfönstret och att ranka vilka av mina kollegor som var dom snyggaste. Hon har tillbringat våren i Australien och vem vet vart hon tar vägen härnäst. Förhoppningsvis tillbaka till mig i London. 
 
I still cannot believe we all don't live in the same flat, city, country anymore. These girls are like my second family and I will always miss them dearly. We are all so different and we have sometimes fought like crazy, but that's just what family do, right? 
LONDON | Bills London, Brunch London, Las Iguanas, London, Londontips, Mat, Mattips London | |
Upp